Dependencias

Dependencias

A biblioteca consta de tres dependencias:

Lectura

Salas de lectura de adultos, infantil e o Curruncho dos nenos, zona destinada aos menores de tres anos.

Estudo

Sala de estudo, situada no segundo andar, con 12 postos de lectura.

Informática

Aula de informática, con 12 postos de informática.